سایت اطلاع رسانی گروه رایانه استان زنجان


گروه آموزشی رایانه نظری استان زنجان

معرفی انجمن های تخصصی و کلینیک های مجازی دبیرخانه کشوری رایانه نظریانجمن های تخصصی علمی و کلینیک های مجازی پرسش و پاسخ برای تمام استانها در سایت دبیرخانه راهبری درس رایانه نظری به آدرس http://rayaneh.gam2.medu.ir با اهداف و شرایط زیر در سایت دبیرخانه ایجاد شده است. اهداف انجمن های تخصصی علمی: • تبادل اطلاعات سرگروههای کشور باهمدیگر • دسترسی همکاران به مطالب علمی و بروز اهداف کلینیک های مجازی: • امکان ارتباط سریع همکاران با سرگروههای استانی • تبادل نظر همکاران در باره موضوعات مختلف • امکان پرسش و پاسخ تخصصی همکاران با سرگروهها توضیحات در فایل پیوستی قابل دسترس می باشد.


| تعداد بازدید: 202 | نظرات ( 0 نظر )