سایت اطلاع رسانی گروه رایانه استان زنجان


گروه آموزشی رایانه نظری استان زنجان

برگزاری مسابقه نیاز سنجی و امکان سنجی طراحی کتاب رایانه جهت آموزش در پایه های دوره دومبا توجه به تغییر نظام آموزشی و تغییر در برنامه های دوره دوم متوسطه، گروه آموزشی رایانه نظری استان زنجان در نظر دارد جهت جمع آوری نظرات همکاران محترم در رابطه با نیاز سنجی و امکان سنجی طراحی کتاب رایانه جهت آموزش در پایه های دوره دوم ، مسابقه ای برگزار نماید. همکاران محترم طرح ها و نظرات خود در باره موضوعات فایل پیوست را در قالب مقاله حداکثر تا پایان فروردین ماه 96 به آدرس پست الکترونیکی گروه آموزشی رایانه متوسطه به نشانی Zanjancomputer@chmail.ir ارسال نمایند.


| تعداد بازدید: 190 | نظرات ( 0 نظر )