سایت اطلاع رسانی گروه رایانه استان زنجان


گروه آموزشی رایانه نظری استان زنجان

جشنواره کتابخوانی برای دبیران درس رایانه نظری سال سوم ریاضی و فیزیکدر راستای برنامه های عملیاتی پیشنهادی گروه رایانه نظری استان زنجان در سال تحصیلی 96-95، این گروه در نظر دارد جشنواره کتابخوانی در یکی از زمینه های تخصصی رشته کامپیوتر با هدف توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی، ارتقاء فرهنگ مطالعه مفید و ایجاد عادت به مطالعه در زمینه های مرتبط در سطح دبیران مدرس درس مبانی رایانه نظری سال سوم ریاضی و فیزیک ، طبق جدول زمان بندی و توضیحات تکمیلی نامه پیوستی برگزار نماید. به برگزیدگان تقدیرنامه اداره کل آموزش و پرورش اعطا خواهد شد.


| تعداد بازدید: 175