امروز: پنجشنبه، 21 آذر 1398

سایت اطلاع رسانی گروه رایانه استان زنجان
   

بارم بندی سال تحصیلی 95-94دریافت
با سلام و احترام بارم بندی درس مبانی رایانه نظری سال سوم ریاضی جهت اطلاع همکاران و استفاده آن در آزمون های نیمسال اول و دوم به حضور ارسال می گردد.