امروز: جمعه، 22 آذر 1398

سایت اطلاع رسانی گروه رایانه استان زنجان
   

معرفی سرگروه رایانه


 مشخصات اعضای گروه آموزشی رایانه استان زنجان

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

کد پرسنلی

سابقه تدریس

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

عنوان فعالیت

روز حضور در گروه

ساعت حضور

سابقه حضور در گروه استان

شماره تماس

Email

1

ایرج تیموری

88004082

23

لیسانس/ کارشناسی ارشد

فیزیک/ مهندسی نرم افزار

سرگروه

دوشنبه

8-14

18

02433464013

Iraj_teymouri@yahoo.com

آدرس سایت :  rayane.zanjansadra.ir

آدرس وبلاگ :   http://zanjancomputer.blogfa.com

آدرس ایمیل گروه آموزشی : ZanjanComputer@ChMail.ir